Treball en xarxa


Entenem la intercooperació com una forma de treball en xarxa basada en els valors de l'economia social i solidària.


Base social


Veiem un resum, a partir de les persones sòcies de mésOPCIONS de la base social configurada des dels acords d'intercooperació i els convenis de col·laboració:

treball en xarxa

Igualment rellevant és la pertinença de la cooperativa a Ecos Grup Cooperatiu i a la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES).


Ecos Grup Cooperatiu


ECOS és un grup de cooperatives i entitats de l'economia solidària que treballen en sectors d'activitat diversos i que té com a objectius enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, procurar el benestar de les persones que les integren i contribuir a la creació del mercat social. Ens relacionem entre nosaltres des dels valors de la confiança, la transparència, la democràcia, la igualtat, l'autoorganització i la solidaritat. Intentem posar sempre les persones en el centre de la nostra acció, així com contribuir a la transformació social.


Xarxa d'Economia Solidària (XES)


La Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya la conformen 130 empreses i entitats de Catalunya. La seva missió és donar visibilitat i estendre unes pràctiques econòmiques alternatives que s'arrelen en la fertilitat social de la tradició cooperativa, en les noves experiències inclusives i solidàries i en un nou paradigma que situa l'activitat econòmica al bell mig de les necessitats humanes.