Trajectòria


mésOPCIONS, la marca d'Opcions de Consum Responsable, SCCL, identifica la nova etapa d'Arç Intercooperació Econòmica, SCCL.


Arç Intercooperació Econòmica, SCCL inicià la seva activitat l'any 1998 dins del projecte Arç Cooperativa, nascut el 1983, sota la inspiració del cooperativisme autogestionari, i amb una voluntat explícita de transformació social.


mésOPCIONS ha estat el resultat de la reflexió iniciada el 2013 al sí d'Arç Intercooperació Econòmica, SCCL, continuada el 2014 conjuntament amb el CRIC-Revista Opcions i plantejada operativament conjuntament amb la resta d'empreses i entitats sòcies de serveis i sòcies col·laboradores.


El procés ha comptat amb la participació de Ester Vidal (Hobest) per al procés de reflexió de 2013, Susana Balet per al desenvolupament dels focus group amb persones consumidores i amb empreses i entitats prestadores de serveis, Coopdemà, SCCL per a l'assessorament legal, Barnaciber, SCCL per a l'assessorament i la programació telemàtica, l'Apòstrof, SCCL pel disseny de la marca i l'Oriol Martí pel disseny web.