Informe de l'estat del mercat social català 2014
format publicació FORMAT: pdf
pes publicació 807 kb
veure publicació
VISUALITZAR
Què és el mercat social? Qui en forma part? Com s'articula? Què hi ha de tot això a Catalunya?
Podeu trobar resposta a totes aquestes preguntes en l'informe que ha publicat la XES sobre el mercat social català.
Baròmetre de les Finances Ètiques i Solidàries
format publicació FORMAT: pdf
pes publicació 385 kb
veure publicació
VISUALITZAR
El baròmetre és una eina de valoració i d'anàlisi de l'evolució de les finances ètiques i solidaries a l'estat espanyol a través de la quantificació, comparació i anàlisi de les grans xifres i variables de les entitats operatives.