Balanç Social


El Balanç Social és l'eina de la Xarxa d'Economia Solidària (XES) que fem servir les entitats d'economia solidària a Catalunya per a:

  • Servir de clau d'accés a l'àmbit econòmic de l'economia social i solidària.
  • Fer-lo servir com a eina d'auto-diagnòstic i per establir processos de millora interna de les organitzacions.
  • Que sigui una eina comunicativa per donar visibilitat a l'economia solidària mitjançant les dades agregades de les organitzacions.

El rol del Balanç Social a mésOPCIONS


Per a nosaltres és vital que les alternatives de consum que us proposem siguin entitats compromeses amb l'economia solidària i que siguin part de la solució, no del problema.


Al mateix temps, som conscients de que establir requisits massa estrictes poden deixar fora projectes que tenen elements positius i d'altres millorables. En aquest sentit, creiem que el debat que es dona en la frontera entre allò desitjable i allò possible ens aporta riquesa, confrontar idees i la possibilitat d'avançar més forts cap a la construcció de mercat social i cap a un altre model econòmic.


A la pràctica, a cada pàgina de proveïdor d'aquesta web podeu trobar accés als indicadors més significatius del qüestionari del darrer Balanç Social realitzat, en cas que el proveïdor l'hagi fet. I també podeu ampliar informació descarregant el darrer informe realitzat que hi trobareu.


Per als proveïdors que son socis de la cooperativa, i per tant es coresponsabilitzen en la governança i economia de la mateixa, hem establert als nostres estatuts la necessitat d'aportar el darrer informe de Balanç Social realitzat per a la seva valoració com a soci candidat i si no en té caldrà una eina d'autoavaluació equivalent o informe favorable del CRIC (Centre de Recerca i Informació en Consum).


El Balanç Social de mésOPCIONS


Donat que acabem de renéixer com a cooperativa, encara no tenim el nostre primer Balanç Social. Tant bon punt hàgim fet el primer any d'activitat, farem el primer balanç.